110 R (rupestris x berlandieri)

 • Çok kuvvetli bir anaçtır.
 • Kuvvetli bir anaç olması nedeni ile üzerine aşılanan çeşidin olgunlaşmasını geciktirir.
 • Bu nedenle erkenci çeşitleri aşılamaktan kaçınılmalıdır .
 • %17’ye kadar aktif kirece dayanabilmektedir.
 • Ağır olmayan derin profilli topraklar için uygundur
 • Genel özellikleri 99R’ye benzemekle birlikte kurağa 99R’den daha dayanıklıdır.
 • Gelişmesi kuvvetlidir, üzerine aşılanan çeşidi kuvvetli geliştirir, bu yüzden olgunluğu geciktirmemek için kültürel uygulamalar ihmal edilmemelidir.
110 R (rupestris x berlandieri)

1103 Paulsen (rupestris x berlandieri)

 • Derin bir kök yapısına sahiptir.
 • Üzüm çeşitleri ile afinitesi (uyuşma) iyidir.
 • % 17 aktif kirece dayanıklıdır.
 • Ağır  bünyeli olmayan derin topraklara daha uygun olmasına rağmen farklı toprak şartlarına uyumludur.
 • Tuzluluğa ve kurağa oldukça dayanıklıdır.
1103 Paulsen (rupestris x berlandieri)

5 BB (riparia x berlandieri)

 • Vejetasyon süresi kısa olduğundan kuzey bölgeler için uygundur.
 • Kök ur nematoduna dayanıklıdır.
 • Kökleri yüzlek ve yatay büyüdüğünden sıcak bölgeler için uygun değildir.
 • % 20’ ye kadar aktif kirece dayanıklıdır.
 • Ağır bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek (nemini kolay kaybetmeyen) topraklara uygundur. İyi bir gelişme için sulanması gerekir.
 • Üzerine aşılandığı çeşidin olgunluğunu geciktirir.
5 BB (riparia x berlandieri)

41 B (vinifera x berlandieri)

 • Kökleri yatay gelişir.
 • Ağır bünyeli topraklara uygundur.
 • % 40 aktif kirece dayanıklı olup aşırı kireçli topraklar için önerilmektedir.
 • Vejetatif devresi kısadır.
 • Filokseraya karşı dayanıklıdır.
 • Tuzluluğa karşı dayanıklılığı düşüktür.
 • Üzerinde aşılandığı çeşide erkencilik sağlar.
41 B (vinifera x berlandieri)

Rupestris Du Lot (vitis rupestris)

 • Toprak bakımından pek seçici değildir.
 • Kıraç ,derin,kumsal ve az nemli topraklarda gayet iyi ,kuraklığa mukavemeti ortadır.
 • Filokseraya dayanıklılığı yüksektir.
 • %15 aktif kirece dayanıklıdır.
 • Kökleşmesi iyidir.
 • Yerli üzüm çeşitlerimizle aşı tutumu ve afinitesi yüksektir.
 • Kuvvetli bir anaçtır.
 • Vegetasyon süresi uzundur.
 • Yaprak filokserasına hassastır.
Rupestris Du Lot (vitis rupestris)

99R: (Rupestris x Berlandieri)

 • Kuvvetli bir anaçtır.
 • Kökleri filokseraya iyi dayanır ancak yaprak filokserasına karşı hassastır.
 • % 17 kadar aktif kirece dayanıklı olmasına karşın , tuza dayanıklı değildir.
 • Nematodlara oldukça dayanıklıdır.
 • İyi odunlaşan ve köklenen yıllık çubuklar oluşturmaktadır.
 • Dik büyümesi ve köklerin derine gitmesinden dolayı meyilli ve kıraç araziler için uygun bir anaçtır.
 • Üzerine aşılanan çeşidin olgunlaşmasını geciktirdiğinden kuzey bölgeler için tavsiye edilmemelidir.
99R: (Rupestris x Berlandieri)