MAHALEP SL 64

 • Mahalep türüne ait klon anaçlar içerinde yer alır.
 • Mahalep çöğürünün 75- 80’i kadar gelişme gösteren orta kuvvetli gelişen bir anaçtır.
 • Ağır, taban suyu yüksek, killi topraklara önerilmez.
 • Kök sistemi iyi gelişmiş olup toprağa tutunması güçlü olduğu için desteğe ihtiyaç duymaz.
 • Bu anaç üzerinde kurulacak bahçelerde sıralar arası 5m, sıra üzeri 3,5- 4 m mesafeler uygundur.
 • Kirecin sorun olduğu topraklarda kiraz bahçesi kurulacaksa bu anaç kullanılabilir.
MAHALEP SL 64

GISEL A ANAÇLARI

 • Almanya’da Gissen Araştırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalışmaları sonucu P. Avium P. Canensis türlerinin melezlenmesi ile bulunmuş anaçlardır.
 • Gisel A 5, Gisel A 6, Gisel A 7, Gisel A 12 en çok kullanılan Gisel A anaçları olup son yıllarda tam bodur Gisel A 3 anacı da kullanılmaya başlanılmıştır.
 • Gisel A anaçları derin, PH‘sı 8 in altında aktif kireç oranı % 10’dan düşük, sulama imkanı olan topraklarda kullanılmalıdır.
 • Gisel A anaçları taban suyu yüksek, ağır bünyeli topraklara uygun değildir.
 • Gisel A anaçları aşırı sıcak bölgelerde.kullanılmamalıdır.
 • Bu anaçlardan en boduru Gisel A 3 olup Mazzart anacının (kuş kirazının) oluşturduğu anacın % 35-45’i, Gisel A 5 anacı; % 50-55’i, Gisel A 6 anacı, % 70-80’î, Gisal A 12 anacı ise % 90-95’i kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.
 • Gisel A anaçları Mazzart çöğür anacına göre 2-3 yılık bir erkencilik sağlamaktadır.
 • Gisel A 5 ve Gisel A anaçları Prune Dwarf virüs ve Klorotik Nekrotik Ring Spot virüs hastalıklarına toleranstır.
 • Kiraz ağacı sökülen yerde Gisel A 5 anacı üzerinde tekrar kiraz tesis edildiğinde ağaçlarda sorun yaşanmaktadır.
 • Gisel A anaçları üzerinde kendine verimli çeşitlerden aşırı meyve tutumu olduğu için meyveler küçük kalmaktadır. Bu nedenle özellikle Sweet Heart, Lapins ve Chelan gibi çeşitlerin Gisel A anaçlarına aşılı fidanlarla bahçe tesis edilmemelidir.
 • Gisel A 5 anacı 4x 2,5 Gisel A 6 anacı 4,5x 3,5 aralık ve mesafelerinde dikilebilir.
GISEL A ANAÇLARI

MAX MA DELBARD ANAÇLARI

 • ABD Oregon eyaletinde tesadüf çöğürü olarak bulunmuştur.
 • Mazard ve Mahalep melezi Max Ma anaçları içerisinde en önemlisi Max Ma 14 anacı olup bu anaç dışında Max Ma 60 ve Max Ma 90 anaçları bulunmaktadır.
 • MaxMa14 anacı yarı bodur olup Mazard ve Mahalep anaçlarının iyi özelliklerini taşır.
 • Kuş kirazı (Mazard) anacının %70-75‘ i kadar ağaç taç hacmi oluşturur.
 • Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Meyve iriliği ve kalitesi üzerine olumlu etli eder. .
 • Çok az da olsa dip sürgünü yapabilir.
 • MaxMa anaçları Pseudomonas hastalığına dayanıklıdır.
 • Soğuklara dayanıklı anaçlardır.
 • Ağır bünyeli, drenajı iyi olmayan topraklara önerilmez.
 • Özellikle İspanya ve Fransa’da yaygın olarak kullanılmaktadır.
MAX MA DELBARD ANAÇLARI

CAB ANAÇLARI

 • İtalya’da Bologna Üniversitesinde ıslah edilmiştir.
 • CAB 4D, CAB 11E ve CAB 6P bu seri içerisinde yer alan en önemli anaçlardır.
 • Prunus Cerasus (Vişne) türüne girerler ve vişneler için de anaç olarak önerilebilir.
 • İtalya’da 30 yıldır denenmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Ağır bünyeli topraklarda kullanılabilir.
 • Kuş kirazının oluşturduğu ağaç hacminin % 50-60’ı kadar ağaç oluşturur Ma x Ma 14 anacı ile aynı kuvvette gelişir.
 • Çöğüre göre üzerindeki çeşidi 2 yıl erken verime yatırır.
 • Azda olsa dip sürgünü oluşturur, çelikle yoğaltımları zordur.
 • Soğuklara dayanıklı bir anaçtır.
CAB ANAÇLARI

P-HL ANAÇLARI

 • Çekoslovakya’da Prunus Cerasus ve Prunus Avium türlerinin melezlnmesi ile elde bu anaçlardan en önemlileri P-HL-A, P-HL-B ve P-HL- C anaçlarıdır.
 • Yüzlek kök sistemi sahiptir.
 • Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.
 • Doku kültürü ile üretilebilir.
 • Bu grupta yer alan anaçlardan P-HL-C anacı en bodur anaç özelliğini taşır, kuş kiraz standart çöğür anacının % 40- 50’si kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.
 • Rüzgarlı bölgelerde destek sistemi gereklidir.
 • Ağır bünyeli topraklara kısmen dayanıklıdır.
P-HL ANAÇLARI

WEİROOT ANAÇLARI

 • Almanya’da Prunus cerasus türünden geliştirilen kiraz anaçlarındandır.
 • En önemlileri; Weiroot-158 ve Weiroot -54 anaçlarıdır.
 • Üzerindeki çeşidin erken meyveye yatmasını sağlar.
 • Kuş kirazı çöğür anacının oluşturduğu tacın % 40-45’i kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.
WEİROOT ANAÇLARI

VİCTOR ANACI

 • İtalya’da Bologna Üniversitesinde ıslah edilmiş bir anaçtır.
 • Yarı bodur anaçlar içerinde yer alır.
 • Prunus Cerasus türünden elde edilmiştir.
 • Meyve iriliği ve verimlilik yönünden iyi bir anaçtır.
 • Kirece, taban suyuna ve kurağa orta düzeyde dayanıklıdır.
 • Bu anaç üzerinde sıra üzeri 3-3,5 m, sıralar arası ise 4-4,5m aralık ve mesafeler uygulanabilir.
VİCTOR ANACI


Bazı Kiraz ve Vişne Klon Anaçlarının Özellikleri

ANAÇLAR
AĞAÇ GELİŞME KUVVETİ
KİRECE DAYANIM
TABAN SUYUNA DAYANIM
KURAĞA MUKAVEMET
FİDAN DİKİM MESAFELERİ
Victor

4,5m x 3,5 m
Cab 6 p

5 m x 4 m
Ma x Ma 14

5 m x 4 m
Ma x Ma 60
5 m x 4 m
Gisela 5


4,5 m x 2,5 m
Gisela 6
4,5 m x 3,5 m
SL 64

5 m x 4 m
Colt
5 m x 4 m
P-HL-C


4,5 m x 2 m
KUŞ KİRAZI (MAZZARD)
5 m x 5 m
MAHALEP

5 m x 5 m