GF 677 (Peache Amnedier) ANACI

 • Şeftali ve badem melezi olan bu anaç Fransa’da INRA Araştırma Enstitüsünde geliştirilmiştir.
 • Özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır
 • Kuvvetli gelişen bir anaç olup 5x4m yada 5x3m dikim mesafesi uygulandığı gibi V yada Y terbiye sistemlerinde 5x2,m dikim uygulanabilir.
 • Kireçli ve kısıtlı sulama şartlarına sahip topraklarda şeftali ve bademler için ideal bir anaçtır.
 • Şeftali ağacı sökülen yere hemen şeftali fidanı dikilemezken GF 677 anacı üzerinde şeftali fidanı dikilebilir.
 • Tüm şeftali, nektarin ve badem çeşitleri ile aşı uyuşması iyi olup verim yönünden üzerindeki çeşidi olumlu etkiler.
 • Odun ve yeşil çeliklerle çoğaltım zor olup en uygun çoğaltım yöntemi doku kültürüdür.
 • Ağır, taban suyu yüksek, havalanması iyi olmayan toprakları sevmez.
GF 677 (Peache Amnedier) ANACI

CADAMAN (Avimag) ANAÇLARI

 • P. Persica x P.davidiana türlerinin doğal melezi olarak Macaristan’da bulunmuş olup Fransa‘da İNRA Araştırma Enstitüsünde geliştirilmiştir.
 • GF 677 ve Barrier-1 anaçlarına göre daha zayıf gelişen bir anaçtır.
 • Organik maddece fakir, zayıf bünyeli, kireçli ve PH’sı yüksek topraklarda da kullanılabilir.
 • Kök ur nematoduna dayanıklıdır.
 • Ağır, taban suyu yüksek topraklara önerilmez, ancak taban suyuna GF 677 anacından daha fazla dayanır.
 • Şeftali sökülen yere tekrar şeftali bu anaç kullanılarak dikilebilir.
 • Üzerindeki çeşidin erken meyveye yatmasını sağlar meyve iriliği ve rengi üzerine olumlu etki eder.
 • Son yıllarda başta İspanya olmak üzere özellikle Akdenize kıyısı olan ülkelerde kullanımı yaygınlaşmaktadır.
CADAMAN (Avimag) ANAÇLARI

BARRİER -1 (Enprean -1) ANACI

 • İtalya Venice’de geliştirilmiş bir anaçtır.
 • Şeftali x yabani Çin şeftalisi melezidir.
 • GF 677 ile aynı kuvvette gelişir.
 • Şeftali sökülen yere tekrar şeftali dikimine uygun bir anaçtır.
 • Toprağa tutunması kuvvetlidir.
 • Üzerindeki çeşidin meyvelerinin renklenmesine olumlu etki eder.
 • Kök ur nematoduna dayanıklıdır.
 • Ağır topraklara dayanımı GF 677 anacına göre daha iyi olmakla birlikte GN anaçları kadar toleranslı değildir.
BARRİER -1 (Enprean -1) ANACI

GxN ANAÇLARI

 • P.Persica x P.Persica x P. Dulce türlerinin melezlenmesi ile elde edilmiş olup 3 önemli GN anacı ticari olarak üretilmektedir.
 • En önemli GN anaçları; GN 15 (Garnem); GN 22 (Felinem) ve GN 9 anaçlarıdır.
 • Garnem anacı en yaygın kullanılan GN anacıdır.
 • Kök ur nematoduna dayanıklıdır.
 • Kuvvetli gelişen, toprağa bağlanması iyi olan bir anaçtır.
 • Şeftali, nektarin, erik ve badem çeşitleri için anaç olarak kullanılmaktadır.
GxN ANAÇLARI