Elma Klon Anaçları

M9 ANACI
 • İngiltere’de East Malling Enstitüsünde geliştirilen tam bodur elma klon anacıdır.Üzerideki meyveyi erken verime yatırması ve meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır.
 • Kış soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla birlikte taban suyu yüksek, durgun su bulunan topraklara hassastır.
 • Standart çöğür anacının oluşturduğu ağacın %25-30’u kadar ağaç hacmi oluşturur.
 • Çöğür anacına göre çeşitleri 1 hafta erken olgunlaştırır.
 • Fransa’da geliştirilen M 9 anacıyla benzer özellikleri gösteren Pajam 1 anacı M9’dan daha zayıf, Pajam 2 ise M9 göre % 10 daha kuvvetli gelişir, Mark 9, NAK-B 337, EMLA- 9, Budavgosky 9, M9 T 339 gibi anaçlar M9 anacı ile benzer özellikleri taşır.
 • Tam verime yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 2,5m-3m yüksekliğinde taç oluşturur.
 • Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç duyar. Destek sistemi, 10-15m aralıklarla beton yada, emprenye edilmiş ağaç, toprak altında 50-60 cm, toprak üzerinde ise 2,5- 3 m yükseklikte olmalıdır.
 • Yerden 50 cm yükseklikte ilk tel ve her 50 cm de bir tel olmak üzere 4- yada 5 tel geçirilerek ağaçlara destek sistemi oluşturulur.
 • Bu anaç üzerinde dikim mesafeleri; 4x 1m yada 4x 1,2 m olarak dikilebileceği gibi. sıra üzeri mesafe 60’cm ye, toprak çok kuvvetli değilse sıralar arası mesafe 3,5’m ye düşürülebilir.
 • M9 anaçlı bahçe tesisinde dekara 120 ile 400 arasında fidan gerekli olup damla sulama sistemi mutlaka kurulmalıdır.
 • Bu anaç üzerinde 2-3 yaşlarda dekara 500-1500 kg, 5-6 yaşlarda 5-6 ton, tam verim çağı olan 7-8 yaşlarda ise 10-12 ton ürün almak mümkündür.
 • Phtoptphora ‘ya dayanıklı, ateş yanıklığı bakteriyel hastalığına ise hassastır.
 • M9 anacına aşılı Grany Smith ve Golden Delicious gibi çeşitlerde güneş yanıklığı görüldüğü için özellikle güneşlenmenin yoğun olduğu bölgelerde gölgeleme materyali kullanılmasında yarar vardır.
 • Scarlet Spur. Redcief, Spur Golden gibi zayıf gelişen elma çeşitleri M9 anacı üzerinde çok zayıf gelişeceği için bu anaç üzerine aşılanmamalıdır.

MM 106 ANACI

 • Yarı bodur elma klon anacıdır. M7 anacı ile benzer gelişme kuvvetinde olup elma standart çöğür anacının % 50-60’ı kadar gelişme gösterir.
 • Phtophoraya (kök çöküklüğüne) hassas, pamuklu bite ve ateş yanıklığına dayanıklıdır.
 • Ağır bünyeli iyi drene edilmeyen topraklarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Üzerimdeki çeşidi erken verime yatırır.
 • Spur özelliği gösteren (Zayıf gelişen çeşitler) için iyi bir anaçtır.
 • M9 anacına göre üzerindeki çeşit birkaç gün geç olgunlaşır.
 • Kök sistemi M9 anacına göre daha iyi geliştiği için destek sistemlerine gerek duymaz.
 • Bu anaçla kurulan bahçelerde sıra üzeri mesafeler 2-2,5m sıralar arası ise 3,5-4m olup dekara gerekli fidan sayısı 85-120 arasında değişir.
 • Bu anaç üzerinde spur (yarı bodur) çeşitlerle daha sık bahçelerde kurulabilir.
 • Fazla dip sürgünü oluşturmaz.

MM 111 ANACI

 • Kuvvetli gelişen anaçlardan olup standart çöğür anacının % 75 ‘i kadar taç hacmi oluşturur.
 • Pamuklu bite dayanıklı olup, kısıtlı sulama şartlarında ve kumlu tınlı özellikteki topraklar için ideal bir anaçtır.
 • Yeni çeşitlerden Fuji, Gala, Pink Lady gibi çeşitlerle uyuşması mükemmeldir.
 • Güçlü kök sistemi geliştirdiği için destek sistemine gerek duymaz.
 • Bu anaç üzerinde spur çeşitler sıra üzeri 2,5-3m, sıralar arası 4m standart çeşitler ise sıra üzeri 3-3,5m sıralar arası 5m olarak dikilebilir. - Son yıllarda bazı ülkelerde MM 111 anacı üzerine M9 anacı ara aşı olarak aşılanmakta, böylelikle MM111 den daha bodur, güçlü kök sistemine sahip ağaçlar elde edilirken her iki anacında üstün özellikleri kombine edilmektedir.

M 26 ANACI

 • Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır.
 • Standart çöğür anacını % 35 kadar ağaçlar oluşturur.
 • Yarı bodur spur çeşitler bu anaca aşılanabilir.
 • İyi drene edilen topraklara önerilmekte olup soğuklarına dayanıklıdır.
 • Destek sistemi gereklidir.

M 7 ANACI

 • Amerika’da en yaygın olarak kullanılan anaçlar arasında yer alır.
 • MM106 ile aynı gelişme kuvvetinde ağaçlar oluşturur.
 • Agrebakterium tumefaciens (Kök kanseri) bakteriyel hastalığına hassastır.

M 27 ANACI

 • En bodur elma anacı olup bu anaca aşılı çeşitlerle ticari bahçe tesisi önerilmemektedir.
 • Daha çok saksılı fidanlarda ve ev bahçelerinde anaç olarak kullanılması uygundur.

Bazı Elma Klon Anaçlarının Özellikleri

ANAÇLAR
AĞAÇ GELİŞME KUVVETİ
KİRECE DAYANIM
TABAN SUYUNA DAYANIM
KURAĞA MUKAVEMET
FİDAN DİKİM MESAFELERİ
M9


3,5 m x 1,0 m Spur Çeşitler

3,5 m x 2,0 m Standart Çeşitler

EM 26

3,5 m x 1,2 m Spur Çeşitler

3,5 m x 2,0 m Standart Çeşitler

MM106

3,5 m x 1,5 m Spur Çeşitler

3,8 m x 2,2 m Standart Çeşitler

M7

4,0 m x 2,0 m Spur Çeşitler

4,0 m x 3,5 m Standart Çeşitler

MM111


4,0 m x 2,0 m Spur Çeşitler

4,0 m x 3,5 m Standart Çeşitler

Tüm Hakları Saklıdır. 2015 İrgeler Fidancılık.IPS Plant       Provedo       Provedo       Bendor Fruits       Crpv       Fidan Üreticileri Tarım San. ve Tic. A.Ş.


Profornet